Thông tin Bầu cử sắp tới – UPCOMING ELECTION INFORMATION

 

BẦU CỬ QUYẾT ĐỊNH CHUNG CUỘC – Thứ Bảy, 18 tháng Sáu, 2022

Ngày cuối cùng để ghi danh chọn hoặc cập nhật thông tin để tham gia cuộc bầu cử này, là thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022

 

Bấm vào đây để cập nhật thông tin ghi danh cử tri của quý vị (cập nhật địa chỉ trong tiểu bang)

Bấm vào đây để ghi danh bỏ phiếu
Bấm vào đây để xem Tôi cần bỏ phiếu theo Luật Giấy tờ tùy thân có ảnh gì?

Các ngày bầu cử quan trọng của Tiểu bang 2021-2022

Lịch bầu cử năm 2022 của Quận Dallas

 

The information is in Adobe PDF format. Download the free software Adobe Reader.

This website is for informational purposes only. While we endeavor to provide timely and accurate information, we make no guarantees. This material has been compiled from various sources. For additional questions, please contact the Dallas County Elections Department at (469) 627-8683.