Thông tin Bầu cử sắp tới

 

 

Bầu cử Chung quyết định chung cuộc - Thứ bảy, 18 tháng 6, 2022

Ngày cuối cùng để ghi danh chọn hoặc cập nhật thông tin để tham gia cuộc bầu cử này, là thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022

  • Thông báo bầu cử
  • Bỏ phiếu qua Thư theo dõi lá phiếu bỏ qua Thư
  • Cử tri tra cứu và xem phiếu mẫu cá nhân
  • Báo cáo bầu cử Sớm
  • Địa điểm bầu cử Sớm
  • Tìm địa điểm bầu cử Sớm
  • Lá phiếu mẫu
  • Địa điểm bỏ phiếu ngày bầu cử
  • Tìm địa điểm bỏ phiếu ngày bầu 

Bấm vào đây để cập nhật thông tin ghi danh cử tri của quý vị (cập nhật địa chỉ trong tiểu bang)

Bấm vào đây để ghi danh bỏ phiếu
Bấm vào đây để xem Tôi cần bỏ phiếu theo Luật Giấy tờ tùy thân có ảnh gì?

Các ngày bầu cử quan trọng của Tiểu bang 2021-2022

Lịch bầu cử năm 2022 của Quận Dallas

 

The information is in Adobe PDF format. Download the free software Adobe Reader.

This website is for informational purposes only. While we endeavor to provide timely and accurate information, we make no guarantees. This material has been compiled from various sources. For additional questions, please contact the Dallas County Elections Department at (469) 627-8683.